Search

Your search for 'keyword:( "Palatal" )' returned 152 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

149 more results not shown.

Get access

Az elsődleges és másodlagos palatalizált mássalhangzók lágyságának jelölése a Sínai paterikonban

Palatalnite săglasni – specifična zapadnobălgarska osobenost na vrăbniškija govor v Albanija

Văprosăt za fonologičnija status na palatalnite săglasni v knižovnija bălgarski ezik, tretiran v ezikovedskata ni literatura ot 60-te godini nasam