Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Onomastics" )' returned 980 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

977 more results not shown.

Get access

Nazwy własne w funkcji wykładników stylizacji : (na przykładzie wybranych filmów śląskich)

Galicyzmy pochodzące od nazw własnych we współczesnym języku polskim

Onomastykon poezji polskiego baroku wobec kontekstów kulturowych epoki : wybrane problemy badawcze