Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Language disorders other than developmental and aphasia" )' returned 60 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

57 more results not shown.

Get access

Medijalni temporalni režanj kao neuralni korelat leksičko-semantičke obrade apstraktnosti i konkretnosti kod osoba s epilepsijom

Trudności w komunikacji językowej osób z zaburzeniami mowy pochodzenia mózgowego : bariery komunikacyjne i ich przezwyciężanie

Analýza zrozumiteľnosti reči pacientov s Parkinsonovou chorobou a intaktnej dospelej populácie