Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Interlinguistics" )' returned 29 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

26 more results not shown.

Get access

Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa

Exponovanosť biblickej frazeológie v úze mladej generácie v medzijazykovom prieniku

Slovensko-slovinská medzijazyková homonymia : z konfrontačného hľadiska