Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Idiom" )' returned 1,186 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1,183 more results not shown.

Get access

Migracja stylistyczna we frazematyce czy zapożyczenie wewnętrzne?

Książka po książce, kawałek po kawałku, faza po fazie : uwagi o wyrażeniach typu Xnom po Xloc­

Wpływ muzyki rozrywkowej na pomnażanie zasobów frazeologicznych współczesnej polszczyzny