Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Grammar, morphosyntax" )' returned 17,998 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

17,995 more results not shown.

Get access

Štýrský Čech Maximilián Václav Šimek (1748-1798) a jeho všeslovanská mluvnice

Souřadící spojky v podřadných souvětích barokní prózy

Abstraktní "vlastnictví" (mít pravdu) z hlediska jazykového úzu a teorie gramatičnosti