Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Ethnonym" )' returned 154 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

151 more results not shown.

Get access

Antroponymá a etnonymá ako motivanty toponým na Žitnom ostrove

Polska i Polacy w zwierciadle gwarowym

Etniczne i językowe zróżnicowanie osadnictwa na zachodnich obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego na podstawie spisu włościan w Inwentarzu starostwa tykocińskiego z 1573 roku