Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Connotation" )' returned 552 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

549 more results not shown.

Get access

On adjectival connotations

Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: E. ab.: Linguistic picture of human life phases in Mikołaj Rej's works
 • Author: Kozaryn, Dorota
 • Publication Year: 2009
 • Publisher: Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego, Szczecin
 • Series: Rozprawy i studia, 731
 • ISBN: 9788372416827
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Studia językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny Date: 2010

Problémy pojetí jazykového obrazu světa v perspektivě srovnávacích výzkumů