Search

Your search for 'keyword:( "Cognitive linguistics" )' returned 5,365 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5,362 more results not shown.

Get access

My, to znaczy... : (z badań językowego obrazu świata)

Synestezja - klucz do wielowymiarowego odbioru rzeczywistości : analiza metafory synestezyjnej w kontekście językowego obrazu świata na podstawie poezji Haliny Poświatowskiej

Zastosowanie założeń, podstaw teoretycznych i metod gramatyki kognitywnej do analizy semantycznej terminów prawniczych