Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Anaphora" )' returned 129 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

126 more results not shown.

Get access

Anaforická funkce výrazu ten v gramatikalizační perspektivě

Coreference from the cross-lingual perspective

Nástroje a pravidlá produkcie a interpretácie koncízneho textu (s osobitným zreteľom na normativitu)