Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Lituanistica )' returned 200 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

197 more results not shown.

Get access

Tėvai, sutuoktiniai, vaikai : kalbos vartojimas bajoriškos kilmės lietuvių inteligentų šeimose (XIX a. pabaiga - XX a. pradžia)

K. Sirvydo Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum : XVII a. kalbinės situacijos LDK atspindys

Nuo buitinės kalbos iki viešojo kalbėjimo : kiekybinis kai kurių leksikos ir gramatikos ypatybių tyrimas tekstynų lingvistikos metodu