Search

Your search for 'journal:( Journal of Asian Studies )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: journal:( J(journal of african studies) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Slovenski etimološki slovar

 • [Reviewed Book]
 • Author: Snoj, Marko
 • Publisher: Mladinska knjiga, Ljubljana
 • Publication Year: 1997
 • Series: Zbirka Cicero,
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovenská reč Date: 1997
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 1998
  • |
   • Slovene studies : journal of the Society for Slovene Studies Date: 1995 (1998)
  • |
   • Voprosy jazykoznanija : teoretičeskij žurnal po obščemu i sravnitelʹnomu jazykoznanijuВопросы языкознания : теоретический журнал по общему и сравнительному языкознанию Date: 1998

Evidence for the Germanic origins of some Slovene month names