Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Folia linguistica : acta Universitatis Lodziensis )' returned 381 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

378 more results not shown.

Get access

Imiona genetycznie łacińskie w chrześcijańskiej antroponimii staropolskiej

Mechanizm zapożyczania imion własnych w języku polskim

O nazwiskach w XVII i XVIII-wiecznym Chełmnie