Search

Your search for '"Filologia Polska, Językoznawstwo"' returned 3 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Frazeologiczne nominacje cech intelektualnych człowieka

O frazeologizmach nominalnych w polszczyźnie mówionej : (ujęcie generatywno-transformacyjne)

Obraz rodziny w przysłowiach różnych narodów