Search

Your search for '"Biuletyn Glottodydaktyczny = Annales Glottodidactici"' returned 1 result. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Zur Geschichte der deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Lexikographie (1772-1868)

 • [Reviewed Book]
 • Author: Frączek, Agnieszka J.
 • Publisher: Niemeyer, Tübingen
 • Publication Year: 1999
 • Series: Lexicographica. Series maior, 93
 • ISSN: 0175-9264
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Linguistica Silesiana Date: 2000
  • |
   • Kwartalnik Neofilologiczny Date: 2000
  • |
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 2001
  • |
   • Studia Germanica Gedanensia Date: 2001
  • |
   • Biuletyn Glottodydaktyczny = Annales Glottodidactici Date: 2001 (2003)
  • |
   • Konfiguracje Konfigurationen 7 : Studia z zakresu językoznawstwa i literatury Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy Date: 2003