Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1898-8091"' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Wpływ języka białoruskiego na polszczyznę Polaków Grodzieńszczyzny : pokolenie 1920–1940 (na przykładzie nagrań i wywiadów z Grodna, Lidy i Wołkowyska)