Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1898-8091"' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Białoruskie gwary Grodzieńszczyzny : wybrane zagadnienia

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Belarusian dialects of the Grodno region : selected issues
 • Author: Ostrowski, Bogumił
 • Publication Year: 2013
 • Publisher: Polska Akad. Nauk. Inst. Języka Polskiego, Kraków
 • Series: Prace Instytutu Języka Polskiego, 140
 • ISBN: 9788362275663
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Acta Albaruthenica : czasopismo Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Date: 2015

Brasławszczyzna : pamięć i współczesność

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: The Braslav region : memory and the present. Vol. 2: Vocabulary of the bilingual population of the county (Braslav dictionary)
 • volumes:
   • Tom II : Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik brasławski)
  • |
   • Acta Baltico-Slavica Date: 2011
  • |
   • Studia Białorutenistyczne = Belarusaznaŭčyja dasledavanni = Belarusian studiesБеларусазнаўчыя даследаванні Date: 2011
  • |
   • Acta Albaruthenica : czasopismo Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Date: 2012
 • Publication Year: 2009
 • Publisher: Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Tom II : Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik brasławski)
  • |
   • Acta Baltico-Slavica Date: 2011
  • |
   • Studia Białorutenistyczne = Belarusaznaŭčyja dasledavanni = Belarusian studiesБеларусазнаўчыя даследаванні Date: 2011
  • |
   • Acta Albaruthenica : czasopismo Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Date: 2012