Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1884-1287"' returned 26 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

23 more results not shown.

Get access

"Shăo" no jōkoon saikō ni tsuite「少」の上古音再構について

Hànyŭ yìhé yŭfă de rènzhī jīzhì hé miáoxiĕ tĭxì汉语意合语法的认知机制和描写体系

Yuán Yùlín "Hànyŭ yìhé yŭfă de rènzhī jīzhì hé miáoxiĕ tĭxì" o megutte袁毓林「汉语意合语法的认知机制和描写体系」をめぐって