Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1212-1185"' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Tvary perfekta z funkčně sémantického hlediska

K polyfunkčnosti výrazových prostředků

Univerzální a specifické sémantické složky iterativnosti : na materiálu ruského a anglického slovesa