Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Korean" )' returned 3 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Porovnanie fonologických systémov slovenčiny a kórejčiny z hl̛adiska vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka

Kontrastívna analýza konsonantických systémov kórejského, srbského a slovenského jazyka

Tri prejavy honorifickej hierarchie v kórejčine