Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Karaim" )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Kobieta w Karaim: jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych Mardkowicza : punkt wyjścia do analizy porównawczej postrzegania kobiety w przysłowiach karaimskich, tureckich i polskich