Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Verb of motion" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Jiēshòu hé shī yǔ : hànyǔ xiǎo jù zhōng nèiwài xiàng dòngcí de chénshù gōngnéng接受和施予:汉语小句中内外向动词的陈述功能