Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Text type" )' returned 13 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

10 more results not shown.

Get access

Tri pojma za jedan: eksempl, pelda i prilika : pokušaj značenjskoga i vrsnoga nijansiranja u prijevodu latinskoga leksema exemplum

Wpływ dwujęzyczności na kształtowanie się urzędowej odmiany języka : na przykładzie średniowiecznych wielkopolskich rot sądowych