Search

Your search for 'keyword:( "Phonology" )' returned 123 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

120 more results not shown.

Purchase Access

Türkçe sesletimde ‘k-Ø’ yoktur, bir ‘k#>ğ’ işlemi vardır

Standart Türkiye Türkçesinin ünlü ve ünsüz parça sesbirimlerini tespit etmede kullanılabilecek kelime çiftleri