Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Onomastics" )' returned 32 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

29 more results not shown.

Get access

Funkcje nazw własnych w Fimfárum Jana Wericha

Praporu věren i ve ztraceném boji : Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983)

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: True and fidele to the banner despite losing the battle : Vladimír Šmilauer - the life and work of a philologist (1895-1983)
 • Author: Šmejkalová, Martina
 • Publication Year: 2015
 • Publisher: Academia, Praha
 • Series: Historie,
 • ISBN: 9788020024398
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Český jazyk a literatura Date: 2015-2016
  • |
   • Český časopis historický Date: 2015
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2016
  • |
   • Naše řeč Date: 2016
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2016
  • |
   • Linguistica Brunensia Date: 2016
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2017
  • |
   • Časopis pro moderní filologii Date: 2017
  • |
   • Revue des études slaves Date: 2018

Výslovnostně problematická či zajímavá cizí jména : z pohledu pracovníků Českého rozhlasu