Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Numeral" )' returned 17 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

14 more results not shown.

Get access

Ewolucja form mianownikowych liczebników głównych wyższego rzędu : (na przykładzie liczebników typu dwieście - pięćset)

Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: The development of the grammatical category of numeral in Polish
 • Author: Siuciak, Miroslawa
 • Publication Year: 2008
 • Publisher: Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław
 • Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2585
 • ISSN: 0208-6336
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Poradnik Językowy Date: 2009
  • |
   • Poznańskie studia polonistyczne. Seria językoznawcza Date: 2010

Liczebniki zbiorowe w związku głównym zdania od XVI do XIX wieku