Search

Your search for 'keyword:( "Dialectology" )' returned 135 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

132 more results not shown.

Purchase Access

Prienų šnektos nosinių sonantų spektrinė charakteristika

Šiaurės žemaičių tarmės konsonantizmas : akustinės ir audicinės ypatybės

Priebalsių pakitimai Klaipėdos krašto Aukštaitiškosiose šnektose : XXI a. padėtis

  • [Article]
  • Author: Bakšienė, Rima
  • Translated Title: E. ab.: Consonant changes in the Klaipėda region highlanders dialects : the 19th [recte: 21st] century situation
  • Publication Year: E. ab.: Consonant changes in the Klaipėda region highlanders dialects : the 19th [recte: 21st] century situation
  • Journal: Lietuvių kalba
  • Publication Year: 2014
  • eISSN: 1822-525X
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject: