Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Dialectal lexicon" )' returned 26 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

23 more results not shown.

Get access

Etymologické príspevky k štúdiu slovenskej nárečovej lexiky : z problematiky sporadických hláskových zmien (s>c, f ~ p)*

Propriá v nárečovej frazeológii

Proprium ako etymologické východisko : k etymológii niektorých slovenských dialektizmov