Search

Your search for 'keyword:( "Complex sentence" )' returned 6 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Purchase Access

Souvětný rozbor a zřetelové věty

Takže jako navazovací výraz v souvětích i souvislých textech a jeho synonymie s výrazy jinými

Projektivní typy multikauzálních konstrukcí : pohled na projektivní sentence z funkční perspektivy