Search

Your search for 'keyword:( "Cognate" )' returned 5 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Purchase Access

Ślady prawa Grimma w angielszczyźnie w zestawieniu z polskimi wyrazami pokrewnymi : pie. *p > pgerm. *f

Etymologia przyimka dla a nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją