Search

Your search for 'keyword:( "Child-directed speech" )' returned 15 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

12 more results not shown.

Purchase Access

Eufemizujúca lexika v reči matky a v reči otca orientovanej na dieťa

Pragmatické komunikačné funkcie zámen prvej a druhej osoby singuláru v reči orientovanej na dieťa

Personálna deixa ja a ty v reči matky orientovanej na dieťa do troch rokov