Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Anthroponymy" )' returned 15 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

12 more results not shown.

Get access

Tvoření nejstarších českých osobních jmen

 • [Reviewed Book]
 • Author: Pleskalová, Jana
 • Publisher: Filoz. fak. Masarykovy univ., Brno
 • Publication Year: 1998
 • Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 317
 • ISSN: 1211-3034
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Acta onomastica Date: 1998
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 1999-2000
  • |
   • Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow Date: 1999
  • |
   • Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym Date: 1998 (1999)
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 1998
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1999
  • |
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 1999
  • |
   • Slovenská reč Date: 1999
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 1999
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 1999

Der Personenname Častolov und tschechischer Einfluss auf das Sorbische

Staročeský text z kvantitativního hlediska