Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Abbreviation" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Poznámky k vymezení apelativních a propriálních kompozit a zkratek

XCLNT aneb devokalizované zkratky v chrématonymii