Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Türkbilig : türkoloji araştırmaları )' returned 117 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

114 more results not shown.

Get access

Altayca’da morfofonemik değişmeler

Çuvaşça dilbilim ve dilbilgisi terimleri üzerine bir deneme

Artzamanlı anlambilim açısından Orhon yazıtlarında geçen toplumsal yaşamla ilgili sözcüklerin anlambilimsel değerleri