Search

Your search for 'journal:( Türkbilig : türkoloji araştırmaları )' returned 89 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

86 more results not shown.

Purchase Access

Altayca’da morfofonemik değişmeler

Çuvaşça dilbilim ve dilbilgisi terimleri üzerine bir deneme

Artzamanlı anlambilim açısından Orhon yazıtlarında geçen toplumsal yaşamla ilgili sözcüklerin anlambilimsel değerleri