Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Türkbilig : türkoloji araştırmaları )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Belirtili ad tamlamalarının anlamları

İran Türk değişkelerindeki var / yok + iyelik yapısı üzerine eşzamanlı bir inceleme