Search

Your search for 'journal:( Türkbilig : türkoloji araştırmaları )' returned 4 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Purchase Access

Doğu kökenli kelimelerdeki kelime sonu (B, C, D, G) ünsüzlerinin Türkiye Türkçesinde ötümsüzleşme sorunu

Başkurt Türkçesinde Arapça ve Farsçadan alınıtı kelimelerdeki ünlü ve ünsüz değişmeleri