Search

Your search for 'journal:( Türkbilig : türkoloji araştırmaları )' returned 4 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Purchase Access

Türk dillerinde alomorfi koşullanması

Eski Türkçede {-A/-I/-(y)U} ünlü zarf-fiil eklerinin farklı bir işlevi üzerine

Başkurt Türkçesinde aile ve akrabalık isimlerinde kullanılan -y biçimbirimi