Search

Your search for 'journal:( Türkbilig : türkoloji araştırmaları )' returned 4 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Purchase Access

Artzamanlı anlambilim açısından Orhon yazıtlarında geçen toplumsal yaşamla ilgili sözcüklerin anlambilimsel değerleri

Kırgız Türkçesinde fiilin kılınış özelliklerine göre geniş ve geçmiş zaman eklerinin görünüş değişimleri

Uygurca birgerü üzerine