Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Türkbilig : türkoloji araştırmaları )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Kırgız Türkçesinde fiilin kılınış özelliklerine göre geniş ve geçmiş zaman eklerinin görünüş değişimleri

Artzamanlı anlambilim açısından Orhon yazıtlarında geçen toplumsal yaşamla ilgili sözcüklerin anlambilimsel değerleri

Uygurca birgerü üzerine