Search

Your search for 'journal:( Türkbilig : türkoloji araştırmaları )' returned 7 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Purchase Access

Türkiye Türkçesinde "bakış" ("Aspektotempora")

Türkiye Türkçesinde yeterlik fiilinin işlevleri ve Kırgız Türkçesindeki karşılıkları

Kırgız Türkçesinde fiilin kılınış özelliklerine göre geniş ve geçmiş zaman eklerinin görünüş değişimleri