Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Türkbilig : türkoloji araştırmaları )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Tarihî Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesine -dır/-dur (< turur) eki ve işlevleri

Grek harfli Karamalı Türkçesi metinlerinde -DXr bildirme ekinin farklı bir fonksyonu üzerine

Başkurt Türkçesinde kiplik parçacıkları