Search

Your search for 'journal:( Türkbilig : türkoloji araştırmaları )' returned 3 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Tarihî Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesine -dır/-dur (< turur) eki ve işlevleri

Grek harfli Karamalı Türkçesi metinlerinde -DXr bildirme ekinin farklı bir fonksyonu üzerine

Başkurt Türkçesinde kiplik parçacıkları