Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Türkbilig : türkoloji araştırmaları )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Tarihî Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesine -dır/-dur (< turur) eki ve işlevleri

Grek harfli Karamalı Türkçesi metinlerinde -DXr bildirme ekinin farklı bir fonksyonu üzerine