Search

Your search for 'journal:( Türkbilig : türkoloji araştırmaları )' returned 5 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Purchase Access

Altay Türkçesindeki -p al- artfiiline dair notlar

Eski Türkçe {-GAlIr/-KAlIr} üzerine

Çağdaş Türk lehçelerinde bir tekrar fiili yapma eki : -gıla- / -kıla