Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis )' returned 10 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

7 more results not shown.

Get access

Boskie a diabelskie – na podstawie polskich przysłów i frazeologizmów

Od kiedy szewc bez butów chodzi? – tradycyjne zawody rzemieślnicze w polskiej frazeologii i paremiologii

Mitolologizmy frazeologiczne (nieobecne) we współczesnych opracowaniach frazeologicznych i paremiologicznych