Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: journal:( (les annales)(annales academiae paedagogicae cracoviensis) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sola Scriptura : leksyka Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1632) na tle porównawczym : ujęcie kwantytatywno-dystrybucyjne

Od statystyki do metonimii : o tekstach literackich Janusz Korczaka

Podobieństwo leksykalne wybranych poematów romantycznych