Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Acta Universitatis Palackianae Olomucensis )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: journal:( acta(universitatis bratislavensis) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sémantizace slovesné slovní zásoby v publicistickém textu

Formování sémantické struktury neplnovýznamového slovesa javljatʹsja