Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Phraseology, paroemiology" )' returned 139 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

136 more results not shown.

Get access

Müxtəlif sistemli dillərdə atalar sözlərinin linqvistik təhlili və tərcümə məsələləri (Azərbaycan və alman dillərinin materiallari əsasinda)

Kada se sretnu leksikografija i frazeologija : o statusu frazema u rjecniku