Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Belgian journal of linguistics )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Héngxiàng chuándì yǔ qīng dài běijīng huà jiān tuán yīn zhī héliú横向传递与清代北京话尖团音之合流

Nánbù wúyǔ yú yùn de céngcì jí yǎnbiàn南部吴语鱼韵的层次及演变