Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1576-8767"' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sobre a estandarización da antroponimia : proposta para os apelidos

Variación e cambio lingüístico no galego-portugués (s. XIII - s. XIV) : os clítico me/mi e lle/lhi e outras formas en <-e> final