Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Journal of English linguistics )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: journal:( J(journal of applied linguistics) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Wéi hàn jiēchù zhōng shēngmǔ pǐpèi de tèzhēng jīchǔ维汉接触中声母匹配的特征基础

Qīngmò chāoběn “yīnyùn huà yī” jí shè hóng bǎinián yǔyīn yǎnbiàn yánjiū清末抄本 《音韵画一》 及射洪百年语音演变研究