Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Acta linguistica lithuanica : lietuvių​ kalbotyros klausimai = problems of Lithuanian linguistics [cont. of LKK] )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Priebalsių akustinės ypatybės : palatalizacija ir balsingumas

Lietuvių bendrinės kalbos monoftongų priegaidžių akustiniai požymiai

Dabartinių baltų kalbų pučiamieji priebalsiai ir afrikatos : akustinių požymių lyginamoji analizė